HOME の中の 病院・薬局で使う外国語会話集 の中の 【病院編】タガログ語/受付

病院・薬局で使う外国語会話集

病院・薬局で使う外国語会話集

病院編

薬局編
シーン:
言語選択:
この病院は初めてですか。
イト バ アン ウナン パグプンタ モ ディト サ オスピタル
Ito ba ang unang pagpunta mo dito sa ospital ?
この問診表に必要なことを記入して下さい。
サグティン アン マガ スムスノッ(ト) ナ カタヌガン  サ パペル ナ イト
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa papel na ito.
初診の受付は( )番カウンターです。
パラ サ ウナン(グ)コンスルタシション プムンタ サ カウンターナンバー
Para sa unang konsultasyon, pumunta sa Counter No. ( ).
再診の受付は( )番カウンターです。
パラ サ マガ ススノッ(ド) ナ コンスルタシション プムンタ サ カウンター ナンバー
Para sa mga susunod na konsultasyon, pumunta sa Counter No. ( ).
健康保険証をお持ちですか。
マイローン カ バン(グ)ヘルス インシュランス カード
Mayroon ka bang "health insurance card" ?
何科にかかりたいですか。
サアン モ イビッグ マ(グ)パティ(ン)ギンオイビッグプムンタ
Saan mo ibig magpatingin o ibig pumunta ?
保険証をお持ちでないと自費診療になります。
クン ワラ カン ヘルス インシュランス カード イカウ アン マグババヤッ(ド) ナン ラハッ(ト) ナン ガストス サ パグパパガモッ(ト)
Kung wala kang "health insurance card", ikaw ang magbabayad ng lahat ng gastos sa pagpapagamot.
診察券を( )科のボックスに入れて下さい。
イラガイ モ アン イオン コンサルテーション カード サ カオン ナン パンカッ オ  セクション
Ilagay mo ang iyong "consultation card" sa kahon ng pangkat o ( )section.
外来診療は、( )時( )分から、( )時までです。
ティナタンガッ(プ) アン マガ アウト ペイシェンツ ムラ ハンガン
Tinatanggap ang mga "out-patients" mula ( ) hanggang ( ).
熱を計りますのでこの体温計を脇の下にはさんで下さい。
ククニン コ アン テンペラトゥラ モ カヤ イイピッ(ト) モ イトン テルモミテル サ キリキリ モ
Kukunin ko ang temperatura mo kaya iipit mo itong termometer sa kili-kili mo.
妊娠していますか。
イカウ バ アイ ナグダダラン タオ
Ikaw ba ay nagdadalang-tao?
お名前が呼ばれるまで、ここで待っていて下さい。
マグヒンタイ カ ムナ ディト ハンガン  タワギン カ
Maghintay ka muna dito hanggang tawagin ka.
名前を呼ばれたら( )番の部屋に入って下さい。
パグ ティナワグ カ プムンタ カ サ ルーム
Pag tinawag ka, pumunta ka sa Room( ).
我慢できますか。
カヤ モ バン ティイスィン
Kaya mo bang tiisin?
今、混んでいますので、ここで( )分ぐらい待っていて下さい。
マラミン パシェンテ (ン)ガヨン カヤ マグヒンタイ カ ムナ ディト ナン マガ ( )ミヌト
Maraming pasyente ngayon kaya maghintay ka muna dito nang mga ( ) minuto.
待っている間に、気分が悪くなったらすぐ申し出て下さい。
クン ハバン ナグヒヒンタイ スママ アン パキラムダム モ、 サビヒン モ ラン アガッ(ド)
Kung habang naghihintay, sumama ang pakiramdam, mo sabihin mo lang agad.
このコンテンツの最初のページへ

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

くすり検索ナビ

添付文書・病名・相互作用・薬価などが検索できます。

くすり検索ナビ

学会開催情報

全国の学会開催情報を検索できます。

学会開催情報

学会共催セミナー

田辺三菱製薬の学会共催セミナーを検索できます。

学会共催セミナー

毎日配信最新の医療ニュースロイター・メディカル・ニュース

毎日配信

 

会員 毎日配信 Medical Tribune News

会員サイトのご案内

充実のコンテンツをお楽しみ頂けます

詳しくはこちら

くすり検索ナビバナー

毎日配信最新の医療ニュースロイター・メディカル・ニュース

毎日配信

 

会員 毎日配信 Medical Tribune News